Theologie

Instelling: Tilburg University
Type: MA (ambtsgericht) | 3 jaar
Taal: Nederlands

Met de beroepsgerichte master Theologie word je opgeleid om een professionele rol van betekenis te spelen voor mensen die behoefte hebben aan spirituele oriëntatie of ondersteuning, bijvoorbeeld als geestelijk verzorger of pastoraal werker. In het eerste jaar volg je theologische cursussen als inhoudelijke voorbereiding op de stage en verdiep je je in verschillende theologische en aanverwante academische disciplines, zoals filosofie en sociale wetenschappen. In het tweede jaar volg je beroepsgerichte vakken en loop je stage. De keuze van de stageplaats bepaalt het uitstroomprofiel van de opleiding: Geestelijke verzorging (voor een functie en stage in de zorg, bij justitie of in de krijgsmacht) of Parochiepastoraat (voor een functie en stage binnen een parochie of ander kerkelijk verband). In het derde jaar verdiep je je in disciplines naar keuze en schrijf je een masterthesis ter afsluiting van de opleiding. Door de combinatie van inhoudelijke verdieping in theologie en praktijkervaring is de opleiding een goede voorbereiding op de arbeidsmarkt.

Bekijk de website