Geestelijke verzorging

Geestelijk verzorgers bieden professionele begeleiding, hulp en advies aan mensen in zorginstellingen, gevangenissen of het leger. Ze spreken met hen over spirituele, existentiële of morele vragen. Vaak zijn ze gezonden door een levensbeschouwelijk genootschap, maar ze zijn er voor iedereen, ongeacht de levensbeschouwing van de cliënt. Wetenschappers ontwikkelen concepten en methodieken, onderzoeken het effect van geestelijke verzorging op cliënten, en leiden geestelijk verzorgers op. Er zijn raakvlakken met de pastoraaltheologie (zie Praktische theologie).