Liturgiewetenschap

Liturgie omvat het religieuze rituele handelen van mensen. In hun dagelijks leven en op scharniermomenten brengen mensen door handelingen en symbolen tot uitdrukking wat hen structuur en betekenis geeft. Het repertoire daarvoor ontlenen zij soms aan religieuze tradities, soms aan hedendaagse bronnen. Liturgiewetenschap bestudeert dit historisch en empirisch, en geeft er systematisch-theologische duiding aan.