Bijbel en Theologie

Type: BA | 3 jaar jaar
Taal: Nederlands

De driejarige academische bacheloropleiding in de theologie en de religiewetenschappen biedt je een stevige basis aan in het christelijke denken over God, kerk en samenleving. Met aandacht voor de relevantie voor vandaag worden bronteksten voor theologie samen bestudeerd en degelijk gekaderd. Het eerste jaar oriënteert je in de academische studie, de theologische disciplines (bijbelwetenschappen, historische theologie, systematische theologie, praktische theologie) en de religiewetenschappen. In het tweede en derde jaar kies je zelf voor thematische aandachtspunten in één van de twee specialisaties.

In de specialisatie Bijbel en Theologie is er ruime aandacht voor de bestudering van de klassieke theologische disciplines, waarbij het onderzoek van de Bijbel van groot belang is. De Bijbeltalen Grieks en Hebreeuws komen in deze richting verdiepend aan bod. De Bijbelteksten worden bestudeerd in hun kritische en creatieve interactie met de cultuur waarin ze tot stand zijn gekomen en hun bevrijdende, transformerende boodschap ontdekken.

Bekijk de website