Oecumene

Net als andere religies heeft het christendom zich vertakt in diverse tradities en kerken: katholiek, protestant, orthodox, anglicaans, evangelisch. Ze hebben elk hun eigen vormen van geloofsbeleving, kerkorganisatie, theologie en liturgie. Hoewel kerken elkaar eerder over en weer verketterden, groeide in de twintigste eeuw het verlangen naar grotere samenwerking en eenheid. Zo ontstond de oecumenische beweging en werden de Raad van Kerken in Nederland (1968) en de Wereldraad van Kerken (1984) opgericht.