Interreligieuze dialoog

Interreligieuze dialoog is de geplande of toevallige ontmoeting tussen mensen die verschillend geloven en praktiseren. Die dialoog kan verschillende vormen aannemen: een theologische dialoog over geloofsvraagstukken (bijv. kwaad en verlossing), een pragmatische dialoog over morele uitdagingen (bijv. klimaat), een diplomatieke dialoog tussen afgevaardigden van verschillende tradities, een spirituele dialoog tussen monniken en zusters uit verschillende tradities en een dialoog van het leven, die zich afspeelt op buurtniveau. (De dialoog en samenwerking tussen verschillende christelijke stromingen noemen we oecumene.)