Godsdienst

Type: MA (educatief) | 1,5 jaar
Taal: Nederlands en Engels

De educatieve master in de godsdienst leidt leraren op voor het protestants-evangelische godsdienstonderwijs (PEGO) op hoger secundair niveau (2e en 3e graad) in Vlaanderen. Daarnaast biedt deze opleiding een internationaal georiënteerd, niet aan een specifieke kerk of kerkelijke denominatie gebonden, religious education programma op masterniveau aan dat het protestants-evangelische werkveld in de Lage Landen en daarbuiten dient.

De educatieve master bestaat uit inhoudelijke opleidingsonderdelen in het domein theologie en op het pedagogisch-didactisch terrein, en uit praktijkstages in het secundair onderwijs. Door middel van een thesistraject bekwaam je je in het doen van onderzoek. De inhoudelijke opleidingsonderdelen, stages en thesistraject zijn dusdanig parallel georganiseerd dat je als student een actieve rol speelt in het leerproces. De educatieve master leidt tot het diploma van master of science in de godsdienst. De totale omvang is 90 EC, exclusief 15 EC voorbereidend programma in de bachelorfase (oriënterende stage en inleiding in de vakdidactiek).

Bekijk de website