Kunst en literatuur

Wat hebben religie, kunst en literatuur met elkaar te maken? Een feit is, dat kunstenaars vaak inspiratie vinden in oude woorden en beelden, of zelf nieuwe maken. Kennis van religie helpt om kunstuitingen beter te begrijpen: schilderijen van Rembrandt, muziek van Bach, songs van David Bowie. Waardoor komt dat? Wat zegt het over kunst en over religie? Zie ook: Taal en Populaire cultuur en moderne media.