Theologie

Type: MA | 1 jaar
Taal: Nederlands en Engels

Je wilt je kennis verder verdiepen maar geen dominee worden. Je kunt een staffunctie gaan bekleden in kerken en christelijke organisaties. Je kunt ingezet worden in het academisch onderwijs, het hbo of voortgezet onderwijs en op het terrein van de journalistiek, de publieke ambten en ethische of spirituele advisering.

De master Theologie Algemeen richt zich op een breder theologisch beroepenveld dan de masteropleiding Predikant. Denk aan beroepen als: journalist, redacteur, docent (VO/HBO/MBO/WO), onderzoeker, onderzoeksmedewerker, kerkelijk werker, missionair werker, jongerenwerker, diaconaal werker, kerkplanter, beleidsmedewerker, zendeling, geestelijk verzorger, ethicus, historicus, bijbelvertaler, (kerkelijk) adviseur. Je kunt kiezen voor de afstudeerrichtingen: Oude Testament, Nieuwe Testament, Praktische theologie, Church and Mission in the West, Identiteit, ethiek en samenleving, Kerkgeschiedenis, Christelijke spiritualiteit en Intercultural Reformed Theology.

Bekijk de website