Theologie

Instelling: Hogeschool Viaa
Type: BA (HBO) | 4 jaar
Taal: Nederlands

Wij leiden je op tot reflexieve professional die vanuit de theologie een bijdrage kan leven aan goed samenleven in het sociaal domein, educatie, de zorg en/of de kerk. Er is daarbij veel aandacht voor thema’s als: (persoonlijk) leiderschap, agogiek en theologische reflectie. Tijdens de opleiding maak je kennis met de verschillende beroeps-velden, zoals die van geestelijk verzorger, voorganger of ritueelbegeleider middels stage en praktijkopdrachten. Natuurlijk verdiep je je ook in theologische theorie rondom liturgie, spirituele/levensbeschouwelijke begeleiding, missiologie, diaconaat en educatie. De opleiding wordt afgesloten met het schrijven van een persoonlijk beroepsprofiel.

Bekijk de website