Rechten en vrijheden

Wat betekent godsdienstvrijheid voor individuen, groepen en organisaties? Hoe verhoudt godsdienstvrijheid zich tot andere rechten, zoals de vrijheid van meningsuiting, het recht op gelijke behandeling of de vrijheid van onderwijs? Hoe worden diverse minderheden juridisch beschermd? Hoe gaan de wetgever en de rechter met deze rechten en vrijheden om? Zie ook: Rechten.