Religion, Conflict and Globalization

Type: MA | 1 jaar
Taal: Engels

Hoe verhouden religie, conflict en vrede zich tot elkaar? Hoe raakt de globalisering lokale religieuze tradities?

Het is duidelijk dat religie in de moderne wereld een grote rol speelt in vele conflicten op allerlei niveaus en plekken. Religie is ook een van de belangrijkste โ€˜manierenโ€™ geworden waarop mensen over de hele wereld zich met elkaar verbinden en contact met elkaar maken. Toch wordt de rol van religie in hedendaagse samenlevingen niet goed begrepen in academisch onderzoek, noch in het werk van beleidsmakers en andere verantwoordelijke betrokkenen. Ngoโ€™s, overheden en journalisten hebben vaak een onjuist begrip van de rol van religie in de moderne wereld en van de betekenis die zij heeft voor verschillende volkeren.

Deze interdisciplinaire master richt zich op de centrale plaats van religie binnen de dynamiek van een geglobaliseerde wereld, en hoe deze zich verhoudt tot de conflicten waardoor moderne samenlevingen gevormd worden.

Bekijk de website