Rechten

De bestudering van religieus recht (bijv. canoniek recht, kerkrecht of islamitisch recht) en seculier recht. Dit gaat over de manier waarop religieuze instituties vorm en inhoud krijgen, maar ook over religieus leiderschap, (de beperking van) godsdienstvrijheid, de verhouding tussen overheid en religie, huwelijk en botsing van grondrechten.