Theology and Religious Studies: Spiritual Care

Type: MA | 1 jaar
Taal: Nederlands

Mensen verlangen er naar zin en waarde in hun leven te ervaren. Van oudsher ondersteunen religies en een levensbeschouwing als het humanisme mensen in hun zoeken naar zin.

Deze levensbeschouwelijke tradities vormen nog steeds voor veel mensen een belangrijke spirituele bron. Sommigen voelen zich verbonden met รฉรฉn traditie, anderen putten uit meerdere. Ook zijn er mensen die op hele andere plaatsen hun spirituele bronnen vinden: in de natuur, literatuur, kunsten, filosofie, films etc.

Zingeving is voor veel mensen een individuele zoektocht, en dat brengt uitdagingen met zich mee. Geestelijk verzorgers begeleiden mensen in dit zoeken, zeker in omstandigheden waarin het hen zwaar valt. In een op snelle prestaties gerichte tijd, scheppen zij ruimte voor aandacht en verdieping.

Geestelijke verzorging is ook gericht op maatschappelijke vragen. De kwetsbaarheid van het bestaan komt tot uitdrukking in processen als klimaatverandering en verlies van biodiversiteit. Geestelijk verzorgers kunnen mensen begeleiden in de omgang met levensvragen die hierdoor worden opgeroepen. Zij kunnen ook bijdragen aan de veranderingen die nodig zijn om onze aarde zorgzaam te bewonen.

Bekijk de website