Heritage and Religion

Type: MA | 1 jaar
Taal: Engels

Deze master focust zich op een belangrijke trend op het snijvlak van religie, identiteit, politiek en materiële cultuur: erfgoedstudies.

Erfgoed en religie staan zowel nationaal als internationaal op de politieke agenda. In de komende jaren zal 30-80% van de religieuze gebouwen in Nederland zijn oorspronkelijke functie verliezen. Overheden besteden miljoenen euro’s aan de ontwikkeling van bestemmingsplannen voor vrijkomende religieuze erfgoedgebouwen. Toerisme en bedevaarten naar religieuze objecten, plekken en festivals zijn booming, en dat werpt vragen op rond duurzaamheid en impact.

Tegelijkertijd is erfgoed een belangrijk onderwerp geworden in het huidige culturele debat. Grootschalige migratie en secularisatie veranderen de religieuze identiteiten van gemeenschappen en hoe zij hun verleden zien. Er rijzen urgente nieuwe vragen, bijvoorbeeld hoe migrantengemeenschappen hun religieuze identiteiten kunnen behouden te midden van het materiële en immateriële erfgoed van hun nieuwe thuis. En wat is de invloed van de nieuwe diversiteit op identiteit en erfgoed van de dominante cultuur?

Bekijk de website