Geestelijk Verzorger

Instelling: Hogeschool Windesheim
Type: MA (HBO) | 2 jaar
Taal: Nederlands

De master Geestelijk Verzorger is een afstudeervariant van de tweejarige deeltijdopleiding master Leraar Godsdienst. Als geestelijk verzorger kun je met deze opleiding je werk in de zorg of hulpverlening een stevige onderbouwing geven. Tegelijkertijd haal je je eerstegraads lesbevoegdheid in het vak godsdienst levensbeschouwing. Met deze lesbevoegdheid kun je niet alleen lesgeven aan de bovenbouw havo en vwo en in het hbo, maar ben je ook als geestelijk verzorger in staat om trainingen en cursussen te verzorgen voor professionals binnen de zorg of hulpverlening.

Bekijk de website