Religiewetenschappen

Instelling: Universiteit Leiden
Type: BA | 3 jaar
Taal: Nederlands en Engels

Wat beweegt een individu, een maatschappij of een cultuur? Hoe verhoudt religie zich tot politiek, economie en moraal? Religie is overal en speelt vaak, ongemerkt, een grote rol in het dagelijks leven van jezelf en anderen. Religiewetenschappen in Leiden gaat niet alleen over de inhoud van religies, maar plaatst deze ook in een bredere context. Verdiep je in mensen en hun opvattingen, in de rol die religies spelen in de wereld, mondiaal en regionaal, in heden en verleden.

Bij de opleiding Religiewetenschappen bestudeer je religie vanuit verschillende perspectieven, zoals geschiedenis, psychologie, antropologie en sociologie. Je verdiept je in religieuze uitingen zoals rituelen, symbolen, gewoontes en belevingen en je gaat op zoek naar hun oorsprong, ontwikkeling, functie en betekenis. Maak kennis met de vijf wereldgodsdiensten christendom, islam, jodendom, hindoeïsme en boeddhisme en kijk tegelijkertijd verder door ook antieke godsdiensten en nieuwe religieuze bewegingen te bestuderen.

Bekijk de website