Theologie

Instelling: Fontys
Type: BA (HBO) | 4 jaar
Taal: Nederlands

De opleiding Theologie (zowel voltijd als deeltijd aangeboden in Utrecht) leidt op voor het brede veld van geestelijk begeleider. De student leert ter sprake te brengen wat mensen uiteindelijk het belangrijkst vinden in hun leven, wat β€˜zin’ geeft. Filosofie en reflectie zijn belangrijke onderdelen van de katholieke theologie, het vertrekpunt van de studie. De opleiding biedt een brede kennisbasis en leert de student kritisch te reflecteren op het eigen handelen, zodat deze zicht krijgt op de eigen mogelijkheden om anderen te begeleiden. Het christendom komt aan bod, net als andere levensbeschouwelijke tradities. Er is naast de theologische vakken een grote diversiteit aan andere vakken, zoals filosofie, oosterse en westerse spiritualiteit, religiewetenschappen, gespreksvoering, bijbel en geschiedenis. Daarnaast is er aandacht voor onder meer interculturele communicatie, vieren & rituelen, ondernemerschap, coaching en groepsdynamica. Bij de stages – die elk jaar intensiever worden – horen trainingen, intervisie en supervisie.

Bekijk de website