Esoterie

Bij esoterie denken veel mensen aan geheimhouding of aan allerlei vormen van alternatieve spiritualiteit. In het moderne academische onderzoek is esoterie een complex van historische stromingen in de Westerse cultuur (sinds de late oudheid tot nu) die sinds de Verlichting naar de marges van de geschiedschrijving zijn verbannen. Het vakgebied Westerse esoterie wil deze onwenselijke situatie corrigeren.