Religie Levensbeschouwing

Instelling: Fontys
Type: BA (educatief) (HBO) | 4 jaar
Taal: Nederlands

De opleiding (zowel in voltijd en als in deeltijd aangeboden in Tilburg) leidt op tot de tweedegraads lesbevoegdheid. De student leert dat de context van religie voor ieder mens verschillend is en begrijpt van daaruit hoe anderen in het leven staan. Jongeren hebben verschillende levensvisies, die de student leert met elkaar in gesprek te brengen. Het curriculum geeft aandacht aan kennis over religies, sociale wetenschappen, filosofie en godsdienstpedagogiek, en aan alle aspecten die samenhangen met religies en geloven. Er is dan ook een grote diversiteit aan vakken, zoals theologie, religiewetenschappen, filosofie, psychologie en geschiedenis. Bij de stages – die elk jaar intensiever worden – horen trainingen en intervisie, en ze gaan gepaard met onder meer vakken over religie en actualiteit, leerlingbegeleiding en mediagebruik. De student krijgt een stevige kennisbasis mee en leert effectief te communiceren.

Bekijk de website