Theologie

Type: BA | 3 jaar
Taal: Nederlands

De bacheloropleiding Theologie bereidt voor op een gesprek over de Bijbel in een plurale samenleving. Steeds staat de connectie tussen maatschappij en geloof centraal. Het programma is in meerdere opzichten uniek. Het is een samenwerking (joint degree) tussen de Faculteit Religie en Theologie van de Vrije Universiteit Amsterdam en de Protestantse Theologische Universiteit. Daarnaast is het programma thematisch opgezet. Zowel themaโ€™s als diversiteit, macht en gender komen uitgebreid aan de orde, alsook exegese, kerkgeschiedenis en liturgie. Daardoor worden theologische vraagstukken in een multidisciplinair perspectief behandeld en worden studenten disciplinair en multidisciplinair grondig geschoold. Door de verbinding met actuele vraagstukken worden studenten getraind vragen te stellen als: wat betekent dit voor de samenleving? Wat betekent dit voor de oecumenische gemeenschap? Wat betekent dit eigenlijk voor mijzelf? Deze eigentijdse opzet sluit perfect aan bij ontwikkelingen in onderzoek, onderwijs en samenleving. Afgestudeerden kunnen zich daardoor bij uitstek als stevig academisch geschoolde theologen ook als pioniers opstellen.

Bekijk de website