Theologie

Type: BA | 3 jaar
Taal: Nederlands

In de bachelor Theologie in Groningen volg je alle vakken die de RUG aanbiedt, en daarnaast een gespecialiseerd PThU-traject. Bij de bachelor Theologie van de RUG bestudeer je religie in een brede context en in wisselwerking met de cultuur. Dat merk je bijvoorbeeld in de ruime aandacht voor de ontstaansgeschiedenis van de islam of bij een vak over heterodoxe stromingen in jodendom en christendom (bijvoorbeeld over gnostiek of Qumran [de Dode Zeerollen]), of juist bij een cursus over de invloed van de hellenistische Umwelt op het vroege christendom. Onderwijs en onderzoek zijn daarbij op een vanzelfsprekende manier geïntegreerd. Naast de bachelorvakken van de RUG volg je een gespecialiseerd traject van de PThU. Je bestudeert er het christelijk geloof van binnenuit. Je volgt daar vakken zoals dogmatiek, praktische theologie, historische theologie, theologische ethiek, bijbelse theologie en interculturele theologie. Dit traject is de beste voorbereiding op de opleiding voor predikant of geestelijk verzorger, aangeboden door de PThU.

Bekijk de website