Theologie: Gemeentepredikant

Type: MA (ambtsgericht) | 3 jaar
Taal: Nederlands

Met de master Gemeentepredikant krijg je in drie jaar een academische opleiding tot predikant. De master bereidt je voor op het werken in traditionele gemeenten, maar ook op pioniersplekken. Praktijk en wetenschap gaan in deze opleiding samen op. Binnen de opleiding is er aandacht voor pastoraat, catechese en preken, maar ook voor ‘gemeente zijn’. De gereedschappen die je krijgt bij de PThU zorgen ervoor dat je zelfstandig en creatief je vak kunt uitoefenen. Je kiest voor het predikantschap als je er voor mensen met geloofsvragen wilt zijn of omdat je gelooft dat de kerk in deze wereld nog steeds iets te zeggen heeft. Wat je motivatie ook is, als predikant heb je een sterke innerlijke overtuiging en doorleefde spiritualiteit nodig. In de opleiding werken we op academisch niveau aan dat bewustzijn, de geestelijke houding die daarbij hoort en de theologische reflectie die daarvoor nodig is. De opleiding sluit aan op de huidige veranderende samenleving en cultuur en helpt je succesvol te navigeren in je toekomstige gemeente(s), zodat je als theoloog in elke context iets te bieden hebt. Je kunt de master volgen in Amsterdam of Groningen, in voltijd of deeltijd.

Bekijk de website