Theologie

Type: BA | 3 jaar
Taal: Nederlands

De bacheloropleiding Theologie bereidt voor op een gesprek over de Bijbel in een plurale samenleving. Steeds staat de connectie tussen maatschappij en geloof centraal.

Uniek programma Het programma is in meerdere opzichten uniek. Het is een samenwerking (joint degree) tussen de Vrije Universiteit en de Protestantse Theologische Universiteit. Daarnaast is het programma thematisch opgezet. Themaโ€™s als diversiteit, macht en gender komen uitgebreid aan de orde, alsook exegese, kerkgeschiedenis en liturgie. Door de verbinding met actuele vraagstukken worden studenten getraind vragen te stellen als: wat betekent dit voor de samenleving? Wat betekent dit voor de oecumenische gemeenschap? Wat betekent dit eigenlijk voor mijzelf? Deze eigentijdse opzet sluit perfect aan bij ontwikkelingen in onderzoek, onderwijs en samenleving. Afgestudeerden kunnen zich daardoor bij uitstek als stevig academisch geschoolde theologen ook als pioniers opstellen.

Topopleiding 2022 In de Keuzegids Universiteiten 2022 krijgt de joint bachelor Theologie (PThU/VU) het kwaliteitszegel โ€˜topopleidingโ€™.

Bekijk de website